piatok 14. júla 2017

Samizdat NA KOLENE č. 6 (leto 2017)


Nové číslo NA KOLENE je vonku. Samizdat tvorby ľudí s mentálnym postihnutím.Časopis – samizdat s názvom „Na kolene“ vychádza v periodicite zhruba 3-4 krát do roka a zameriava sa takmer výhradne na vlastnú tvorbu klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Výtvarné schopnosti našich klientov sa tu spájajú s expresívnymi výrazmi a spontánnosťou, ktorú sa snažíme zachovávať a do gramatickej, či štylistickej formy textu korekciami nejako zásadne nevstupovať. Snažíme sa zachytiť ich myšlienkové pochody, ich aktuálne emócie a celé to pretaviť do formy písaného textu. Vyslovené slová majú hodnotu, no to čo je napísané, zaváži viac. Ale zase, neberieme to však až tak veľmi vážne. Časopis sa snaží o sviežosť, insitnú hravosť, nezávislosť a nemala by v ňom fungovať auto-cenzúra. 

V minulosti (roky 2009 - 2011) som vydával podobný časopis ...tri bodky (vyšlo ich celkovo 6 čísel).

Výstava časopisu NA KOLENE sa ešte stále dá vidieť v priestoroch Kafe Scherz na Palisádoch v Bratislave: 

Pozri aj: 


Mišo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára