štvrtok 23. mája 2019

Výstava Geniálny Amedeo :: 10. ročník :: otvorená

Včera podvečer sa začal už 10. ročník výstavy výtvarnej tvorby ľudí/umelcov s mentálnym postihnutím a autizmom pod názvom Geniálny Amedeo. 
Výstava sa dá vidieť v kaviarni Scherz a potrvá do konca júna.


Tlačová správa:

Výstava Geniálny Amadeo nahliadne do duší ľudí s mentálnym postihnutím

Počas stredajšej vernisáže si desať umeleckých diel nájde v aukcii nových majiteľov.

BRATISLAVA 21. mája 2019 

V stredu štartuje 10. ročník ojedinelej výstavy reprodukovaných diel a vlastnej tvorby ľudí s mentálnym znevýhodnením a autizmom Geniálny Amedeo. Súčasťou vernisáže pod
moderátorskou taktovkou Štefana Chrappu, ktorá sa uskutoční o 18:00 v bratislavskej kaviarni Kafe Scherz, bude aj aukcia desiatich originálnych umeleckých diel. Výstava potrvá do 30. júna. 

„Už 10 rokov formou tohto podujatia predstavujeme verejnosti zaujímavé výtvarné diela, ktoré vyberáme z mnohých prác klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya - dospelých ľudí a detí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra.  Obrazy vznikali na hodinách arteterapie v malom, útulnom ateliéri. Rozmery miestnosti však neurčovali veľkosť diel. Ak predsa, tak iba čo sa ich šírky a dĺžky týka. Nie však ich hĺbky,“ povedal arteterapeut Domova soc. služieb prof. Karola Matulaya Michal Kralovič.
Názov výstavy vzdáva hold geniálnemu umelcovi Amedeovi Modiglianimu, ktorý za svoj výnimočný talent platil rozháraným životom. Jeho tvorba bola plná emócií a tajomstiev a mala osobitý rukopis. Jeho diela počas jeho života málokto kúpil, väčšinou iba najbližší priatelia. Trpel mnohými zdravotnými problémami, ale nad to všetko z jeho diel vyčnieva genialita. „Niekde tu sa dajú nájsť styčné body aj s našimi klientmi -
umelcami. Časť vystavených obrazov je zameraná na svojrázne interpretácie známych diel veľkých maliarov, časť zase predstavuje voľnú tvorbu našich klientov,“ uviedla arteterapeutka Renáta Frešová.

„Náš prístup a interakcia s klientom spočíva v kreatívnej práci. Klienta berieme ako partnera, s ktorým komunikujeme na primeranej úrovni. Aj pri maľovaní. Primárnu hodnotu nekladieme len na výslednú kresbu či maľbu, ale zameriavame sa najmä na proces tvorby, na vytvorenie bezpečného prostredia v ktorom je
radosť tvoriť. Rovnako sa snažíme aj o povzbudenie klientov k spontánnejším prejavom, k podpore rozvoja ich fantázie a posilňovania ich sebahodnoty,“ vysvetľuje proces tvorby arteterapeutka.

Arteterapia ako terapeutický koncept predpokladá, že umenie má nielen liečivý, ale aj preventívny potenciál, ktorý dáva človeku priestor vyjadrovať svoje hlboké existencionálne témy a túžby. Výtvarné umenie predstavuje hmatateľný, konkrétny čin, ktorý zhmotňuje autoraktorý zhmotňuje autora samého v situáciách, v ktorých sú slová nevyjadriteľné.

---------------------------------------------------------------

O zariadení Domov soc. služieb prof. Karola Matulaya

Ide o denné a pobytové zariadenie pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Jeho víziou je sprevádzať klientov s mentálnym znevýhodnením v ich vývine od raného detstva tak, aby sa každý z nich s odbornou i ľudskou pomocou a podporou aktívne dopracoval k vrcholu svojich možností a zaradil sa do bežného života.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára