štvrtok 9. marca 2023

Aktuálizácia webovej stránky ARTE galéria pod kaplnkou /https://arte-galeria-pod-kaplnkou.webnode.sk/

 

Aktualizácia webovej stránky Arte galéria pod kaplnkou venovanej umeniu a menšinovým umeleckým žánrom.

Galéria prináša náhľady na výtvarné práce hendikepovaných ľudí s výtvarným nadaním. Zameraná je na unikátne umenie vychádzajúce spontánne z vnútra, z podstaty. Blízke sú nám pojmy arteterapia, art brut či outsider art. Arteterapia ako terapeutický koncept predpokladá, že umenie má nielen liečivý, ale aj preventívny potenciál, ktorý dáva človeku priestor vyjadrovať svoje hlboké existenciálne témy a túžby. Výtvarné umenie predstavuje hmatateľný, konkrétny čin, ktorý zhmotňuje autora ktorý zhmotňuje autora samého v situáciách, v ktorých slová nepostačujú.

Umenie hendikepovaných sa tu trochu prelína aj s mojou tvorbou.

Pozri: https://arte-galeria-pod-kaplnkou.webnode.sk/

streda 28. septembra 2022

Rozhovor s Pavlom Konečným o fenoméne ART BRUT (I. časť)

 

Pavel Konečný - zberateľ a priaznivec naivného umenia, umenia outsiderov, art brut, spolupracovník Muzea umění Olomouc, organizátor filmového festivalu Art Brut Film Olomouc


S pánom Pavlom Konečným sme sa v minulosti niekoľko krát stretli na konferenciách venovaných umeniu Art Brut, kde som mal možnosť vypočuť si, ako o danom fenoméne zanietene rozpráva a ako ho prezentuje.

Taktiež som sa v Brne zúčastnil dvoch filmových pásiem pozostávajúcich z dokumentov z festivalu ART BRUT FILM Olomouc, ktorý organizuje a bol som veľmi prekvapený rôznorodosťou spontánneho umenia a z toho, v akých podobách a v akých ľudských osudoch sa premieta.

Pretože ma fenomén dlhodobo zaujíma, rozhodol som sa položiť Pavlovi Konečnému na túto tému niekoľko otázok. Vzhľadom na to, že je v jednaní aj uverejnenie rozhovoru v tlačenej podobe, dávam sem zatiaľ iba časť našej rozpravy.Pavel KonečnýM: Ako trávite leto? Využívate aj čas dovoleniek na objavovanie nových "Art brut" diel? Zvyknete cestovať počas leta za umením?

P.K.: Období léta nějak zvláště nevyčleňuji pro zvýšení mé sběratelské aktivity, i když je pravda, že dovolenkové cesty jsem se vždy i v minulosti snažil často směřovat do oblastí, kde byla příležitost rozšířit své znalosti o umění obecně (muzea, galerie) nebo to byla místa s „výskytem“ lidových či marginálních tvůrců, o nichž jsem se dozvěděl nebo jejichž díla jsem toužil získat do své sbírky či je jen zdokumentovat.  Tak se mi například určité oblasti Slovenska a konkrétní prázdninově navštívené lokality spojují se jmény tvůrců, které obdivuji a považuji za vynikajicí představitele spontánní tvorby: oravský Babín se Štefanem Siváněm, javornický  Štiavnik při Bytči s Jánem Labudou a Pavlem Bavlnou,  turčianská Horná Štubňa s Matějem Čupcem, podtatranská Východná s Martinem Sabakou atd. V nedávné době mé dovolenkové cesty směřovaly do Itálie, kterou jsme procestovali od severu po jih (od Ligurie po Apulii) a navštívili jedinečné originální zahrady a environmentální prostředí marginálních tvůrců i na Sicílii a Sardinii. Medailonky italských art brut tvůrců, doprovázené dokumentárními fotografiemi, jsem pak prezentoval na několika výstavách s názvem Světy outsiderů. 

     Z tohoto letmého ohlédnutí je tedy zřejmé, že se i v letním čase řídím jakýmsi „uměleckým“ kompasem.
M: Ako by sa, podľa Vás, dalo v jednej vete charakterizovať umenie Art brut?

P.K.: Pravdivá, nevykalkulovaná autentická tvorba, vyvěrající z nejvnitřnějších existenciálních pocitů svého tvůrce, která jím zpravidla nebývá označována jako umění, ale jako osobní výpověď, záliba či nutnost.


M: Čo znamená Art Brut pre Vás osobne?

Co je pro mne art brut? Asi bych odpověděl, že vrozená dovednost tvůrce kreativně a s neobvyklou fantazii rozmlouvat s okolnim světem, ale rovněž také s vlastním nitrem. A to v soustředěném, pokorném zaujetí a úžasu, bez toho, že by tušil něco o složitosti uměni a jeho funkcích jak jsou běžně chápány dnešní společností. Důležitá  je pro mne nejvíce objevnost a očistná scbopnost narušovat zavedené kulturní vzorce. Nezbytnost, vnitřní potřebnost silného tvůrčího zaujetí, úžas a ulpívavý útok na vlastní lidskou imaginaci. Touha dobrat se krásy (a ovšem nejen pouze krásy) bez jakékoliv další odměny, kromě silného zážitku z touhy samé. 

   Z jiného pohledu pro mne art brut představuje předmět celoživotního zájmu a radosti z hledání a nalézání projevů lidské tvořivosti, imaginace a snění, spojený s touhou po záchraně a prezentaci těchto děl jako protikladů pokrytectví, přetvářky a konzumního vztahu ke světu.
M: Je v Čechách a na Morave dosť ľudí so záujmom o Art brut a neškolené umenie? Konajú sa u vás informačné/osvetové aktivity, ktoré sa zaoberajú týmto typom umenia?

P.K.: Myslím, že opravdových zájemců o tento druh umění  je u nás dost, ale  vskutku výrazně méně než v zemích  jako je Francie, Itálie, Německo, Finsko nebo sousední Polsko, což je dáno zejména kulturní tradicí a existencí většího počtu  marginálních tvůrců i sbírkotvorných institucí a galerií, které se na tyto artefakty zaměřují.  

       V naší zemi je zaměřena na tuto oblast tvorby jedině Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a spíše okrajově se jí věnuje i Muzeum umění v Olomouci.  Vedle asi čtyř větších soukromých sběratelů (mezi něž patří i známý filmový režisér Jan Švankmajer) organizuje pravidelně výstavy a další akce pražské sdružení ABCD, jehož jsem spolu s deseti přáteli rovněž členem. Vedle velkých kolektivních výstav art brut ( v současnosti například probíhá v pražském DOXu výstava „Ne (Moc)“ organizujeme přednášky na téma art brut či publikujeme novinové články a rozhovory.


...


pondelok 10. januára 2022

Zborník konferencie Art brut Brno 2020

 

V září 2020 se v Brně konala konference, jejímž ústředním tématem byl fenomén art brut. Z příspěvků byl sestaven sborník, který byl dále rozšířen o mnoho relevantních informací, které se do jednodenního programu konference nevešly. Elektronická forma této publikace byla uvolněna a je všem zájemcům o tuto problematiku či o výtvarný život v Brně volně k dispozici. Verzi v PDF je možné si stáhnout na odkazu níže pod obrázkem titulního listu. Sborník obsahuje mimo jiné mnoho materiálů o činnosti atelieru KreAt a o výtvarných i nevýtvarných aktivitách jeho členů či spolupracovníků. 

Zdroj: http://www.kreat.cz/


https://www.artbrutbrno.art/ebook/sbornik2020.html