piatok 26. júla 2013

Maľby

Niekoľko mojich starých malieb, čo som teraz objavil pri sťahovaní bytu. Chodieval som voľakedy na krúžok maľovania do Centra voľného času a odtiaľ sa mi zachovalo niekoľko vecí. Tieto sú vo farbách, hoci väčšinu som vtedy robieval čierno-bielo. Cítiť z nich trochu inšpiráciu Haringom a Basquiatom.

------------------------------------


Some of my old (8 - 10 year ago?) artworks.


mišo