štvrtok 30. mája 2019

Fotky z vernisáže výstavy Geniálny Amedeo 2019


Niekoľko fotiek diel z vernisáže výstavy výtvarnej tvorby ľudí s mentálnym postihnutím a autizmom v Kafe Scherz. 

Autorkou fotiek je Daša Šimeková.
Akciu moderoval kamoš Pišta Chrappa a pekne mu to rozprávalo.

Mišo

pondelok 27. mája 2019

Fotky z výstavy Bez slov


Niekoľko záberov z výstavy Bez slov:Na blogu galériART pripravujem viacero článkov/príspevkov o umení ľudí s mentálnym postihnutím. Už čoskoro...


Mišo

piatok 24. mája 2019

Výstava Bez slov


Ešte dva dni je možné vidieť výstavu výtvarných prác ľudí s hendikepom v kaplnke Sv. Jána evanjelistu na Františkánskej ulici v Bratislave.

Mišo

štvrtok 23. mája 2019

Výstava Geniálny Amedeo :: 10. ročník :: otvorená

Včera podvečer sa začal už 10. ročník výstavy výtvarnej tvorby ľudí/umelcov s mentálnym postihnutím a autizmom pod názvom Geniálny Amedeo. 
Výstava sa dá vidieť v kaviarni Scherz a potrvá do konca júna.


Tlačová správa:

Výstava Geniálny Amadeo nahliadne do duší ľudí s mentálnym postihnutím

Počas stredajšej vernisáže si desať umeleckých diel nájde v aukcii nových majiteľov.

BRATISLAVA 21. mája 2019 

V stredu štartuje 10. ročník ojedinelej výstavy reprodukovaných diel a vlastnej tvorby ľudí s mentálnym znevýhodnením a autizmom Geniálny Amedeo. Súčasťou vernisáže pod
moderátorskou taktovkou Štefana Chrappu, ktorá sa uskutoční o 18:00 v bratislavskej kaviarni Kafe Scherz, bude aj aukcia desiatich originálnych umeleckých diel. Výstava potrvá do 30. júna. 

„Už 10 rokov formou tohto podujatia predstavujeme verejnosti zaujímavé výtvarné diela, ktoré vyberáme z mnohých prác klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya - dospelých ľudí a detí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra.  Obrazy vznikali na hodinách arteterapie v malom, útulnom ateliéri. Rozmery miestnosti však neurčovali veľkosť diel. Ak predsa, tak iba čo sa ich šírky a dĺžky týka. Nie však ich hĺbky,“ povedal arteterapeut Domova soc. služieb prof. Karola Matulaya Michal Kralovič.
Názov výstavy vzdáva hold geniálnemu umelcovi Amedeovi Modiglianimu, ktorý za svoj výnimočný talent platil rozháraným životom. Jeho tvorba bola plná emócií a tajomstiev a mala osobitý rukopis. Jeho diela počas jeho života málokto kúpil, väčšinou iba najbližší priatelia. Trpel mnohými zdravotnými problémami, ale nad to všetko z jeho diel vyčnieva genialita. „Niekde tu sa dajú nájsť styčné body aj s našimi klientmi -
umelcami. Časť vystavených obrazov je zameraná na svojrázne interpretácie známych diel veľkých maliarov, časť zase predstavuje voľnú tvorbu našich klientov,“ uviedla arteterapeutka Renáta Frešová.

„Náš prístup a interakcia s klientom spočíva v kreatívnej práci. Klienta berieme ako partnera, s ktorým komunikujeme na primeranej úrovni. Aj pri maľovaní. Primárnu hodnotu nekladieme len na výslednú kresbu či maľbu, ale zameriavame sa najmä na proces tvorby, na vytvorenie bezpečného prostredia v ktorom je
radosť tvoriť. Rovnako sa snažíme aj o povzbudenie klientov k spontánnejším prejavom, k podpore rozvoja ich fantázie a posilňovania ich sebahodnoty,“ vysvetľuje proces tvorby arteterapeutka.

Arteterapia ako terapeutický koncept predpokladá, že umenie má nielen liečivý, ale aj preventívny potenciál, ktorý dáva človeku priestor vyjadrovať svoje hlboké existencionálne témy a túžby. Výtvarné umenie predstavuje hmatateľný, konkrétny čin, ktorý zhmotňuje autoraktorý zhmotňuje autora samého v situáciách, v ktorých sú slová nevyjadriteľné.

---------------------------------------------------------------

O zariadení Domov soc. služieb prof. Karola Matulaya

Ide o denné a pobytové zariadenie pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Jeho víziou je sprevádzať klientov s mentálnym znevýhodnením v ich vývine od raného detstva tak, aby sa každý z nich s odbornou i ľudskou pomocou a podporou aktívne dopracoval k vrcholu svojich možností a zaradil sa do bežného života.

sobota 18. mája 2019

Lino a arte


Pred chvíľou sme s deckami sa vrátili z workshopu, ktorý sa konal v Karloveskej knižnici a bol zameraný na tvorbu linorytov. Príjemný priestor, príjemní ľudia, pohodová atmosféra.

Starší syn (9) je skôr minimalista, čo sa výtvarného prejavu týka, takže ako prvotinu spravil svoje iniciálky, no mladší (5) sa pustil hneď do mačky a potom do stretnutia dvoch mimozemšťanov.Nasledujúci týždeň chystáme v práci rozsiahlejšiu výstavu výtvarných diel ľudí s mentálnym postihnutím, už 10. ročník. Vytlačené sú aj samizdaty Na kolene (11. číslo), aj zápisníky s motívom slečny s kávou za oknom.


Mišo

sobota 4. mája 2019

https://abcd-artbrut.net/films/


Kolekcia krátkych filmov, ktoré prezentujú tvorbu zaujímavých umelcov. Art Brut v rôznej podobe.
https://abcd-artbrut.net/films/


Vypomôžem si definíciou umenia art brut zo stránky SNG: 

Charakteristikou art brut je imaginácia v tzv. surovom, pôvodnom stave. Vytvárajú ho akademicky neškolení talentovaní ľudia, často žijúci v sociálnom ústraní. Artbrutista je sústredený na vlastný svet fantázie a nevedome vytvára obraz svojho vnútra automaticky a obsesívne. Umenie outsiderov nepredstavuje žiadny jednotiaci štýl, školu či koherentnú skupinu, jednotliví autori majú svoj špecifický rukopis.

(zdroj: https://www.sng.sk/sk/vystavy/195_z-hlbin-art-brut-a-outsider-art-zo-zbierok-sng)

Mišo

streda 1. mája 2019

Ateliér KreAtNávšteva ateliéru KreAt v Brne


V utorok 15. apríla 2019 som zúčastnil exkurzie v ateliéri KreAt, sídliaceho v Brne, moravskej metropole, ktorý sa zameriava na výtvarnú prácu ľudí s hendikepom. Dôvod mojej návštevy, okrem zvedavosti a túžbe po novej inšpirácii, tkvel aj v skutočnosti, že práve v dňoch 15. - 16. apríla sa tam konal výtvarný workshop hendikepovaných výtvarníkov. 

Akcia bola otvorená verejnosti a rovnako aj všetkým priaznivcom výtvarného umenia. 
Plagát na ňu pozýval: „Prídite zažiť tvorivú atmosféru v skupine a zdieľanie radosti z výtvarnej tvorby na workshop s osobami s mentálnym a psychickým hendikepom.“ Samotná realizácia workshopu je výsledkom spolupráce KreAt a Moravskej galérie. Workshop prebiehal v Miestodržiteľskom paláci, vo veľkej priestrannej miestnosti s veľkými oknami do dvora. Na podlahe z drevených parkiet bolo naukladaných viacero výtvarných diel rôznych autorov. Hýrili farbami, boli na nich zátišia, figurálne aj abstraktné motívy. 

V čase našej návštevy pracovalo na svojich dielach niekoľko ľudí. Pýtal som sa jedného z nich na význam jeho obrazu, ktorý mal pred sebou. Charakterizoval ho ako totem. Obraz bol vytvorený na surrealistický spôsob. 


Vzhľadom na môj záujem o jeho prácu, rozhodol sa mi ukázať niečo aj zo svojej literárnej tvorby.
Vytiahol zošit zviazaný v strune, v ktorom bol zvláštny, fantaskný príbeh, doplnený čiernobielymi kresbami. Druhý umelec, pri ktorom som sa pristavil, bol mladý muž s Downovým syndrómom, ktorý kreslil pastelmi stromy. Priateľsky ukazoval svoje výtvarne dielka. Po chvíli pokračoval v tvorbe za asistencie študentky. 

Celková tvorivá atmosféra bola umocnená video projekciou filmov, ktoré sa premietali na bočnej stene. Filmy tematicky súviseli s tematikou art brut, teda umenia, ktorým označujeme spontánnu výtvarnú tvorbu ľudí bez výtvarného vzdelania, často s mentálnym, alebo psychickým hendikepom. Niektoré filmy boli premietané aj na tohtoročnom Art Brut Film Olomouc.

Počas celej návštevy nás sprevádzal riaditeľ ateliéru KreAt, sympatický usmievavý moravák Tonda Krejčíř. Ateliér KreAt spolupracuje v rámci medzinárodných projektov so zahraničnými partnermi, preberá ich viacročné skúsenosti a nachádza inšpiráciu, ktorú sa snaží aplikovať v domácich podmienkach. Najvýznamnejším výsledkom tejto medzinárodnej spolupráce bolo vytvorenie ateliéru pre mentálne či psychicky handicapovaných výtvarníkov z Brna a okolia. Ateliér má svoje miesto v Kine Art , ktoré však momentálne prechádza rekonštrukciou, takže ateliér sídli na dočasnej adrese v priestoroch ArtSchool. Ateliér bol otvorený v lete roku 2012. Partnerské ateliéry CREAHM sídlia vo švajčiarskom Fribourgu a v Liège v Belgicku.

V rámci Českej republiky je ateliér KreAt unikátny. Pre odbornú spoluprácu sa im podarilo získať výtvarníkov Pavlu Dvorskú a Aleša Hlávku. Tí najprv síce cítili počiatočnú neistotu, ako by mali, ako výtvarníci a pedagógovia, pristupovať ku ľudom s mentálnym či psychickým hendikepom a samozrejme určité obavy sa objavili aj na strane rodín, či samotných ľudí s postihnutím. Ale spoločným cieľom všetkých zúčastnených bolo vytvoriť centrum, v ktorom bude kontinuálne prebiehať cielená výtvarná umelecká činnosť a kde bude realizovateľná možnosť rozvíjania talentu a
tvorivých schopnosti účastníkov. A tak ateliér začal svoju vlastnú cestu hľadania, pri ktorej bolo treba veľa vecí prepojiť a nájsť súlad vedúci ku konštruktívnej a zároveň obohacujúcej spolupráci. Bolo treba získať a vytvoriť vhodné zázemie a materiálne technické vybavenie. Boli pripravené inšpiračné námety poskytujúce dostatok tvorivej slobody. Rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, bolo vytvorenie harmonického prostredia v ateliéri, uvoľnenej priateľskej atmosféry prinášajúcej pohodu nevyhnutnú pre príjemné trávenie voľného času aj pre sústredenie tvorivú prácu. Okrem rozvíjania a reprezentácie talentu mentálne a psychicky výtvarníkov sa ateliér zameriava aj posilnenie ich identity,
samostatnosti a integrácie do spoločnosti. Po úvodnej fáze sa začal ateliér zameriavať aj na poriadanie výstav a publikovania prác. Ďalšou aktuálnou činnosťou je snaha o predaj diel a zapájania výtvarníkov z KerAtu do zahraničia. Nedávno sa mi dostala do rúk aj knižka z ich produkcie, kvalitne graficky spracovaná na tvorbe ktorej sa podieľali boli špičkoví spisovatelia a umelci. Súčasťou nášho výletu bola aj návšteva výstavy skíc Rudolfa Filu vo výstavných priestoroch Českej sporiteľne.

Cestou späť na autobusovú stanicu sme sa ešte zastavili v kaviarni Práh. Cafe Práh je tréningová kaviareň, v ktorej obsluhujú ľudia s psychickým hendikepom. Kaviareň je zameraná na tréning pracovných zručností a nácvik zvládania pracovnej záťaže porovnateľnej so zamestnaním v bežných podmienkach. Je určené predovšetkým pre ľudí s psychickým ochorením, ktorí sú motivovaní vrátiť sa do bežného zamestnania či školy. Kaviareň funguje už od roku 2005. Je to nefajčiarsky priestor a jeho súčasťou je aj priestor na predaj výrobkov chránených dielní. V kaviarni sa konajú vernisáže, autorské čítania, koncerty či firemné akcie. Ak budete mať cestu do Brna, určite sa tam zastavte, je to v priestoroch obchodného centra Galerie Vaňkovka, kúsok od autobusovej stanice Zvonařka.

Mišo