streda 10. októbra 2018

Brožúra a reportáž


Pri príležitosti dnešného Svetového dňa duševného zdravia by som rád upozornil na brožúru "Otázky a odpovede" v ktorej sú básne, próza a kresby ľudí, ktorí mali skúsenosť s psychickým ochorením. Niektoré z kresieb sú aj od Petra Dunaj-Spilyho, o ktorého výstave som písal nedávno.


Jednu z tých básní (od Anny Avelany)som si dokonca trúfol zhudobniť a zahral som ju na svojom koncerte na Garážach pod Prístavným mostom.

Ako bonus sem ešte dávam článok o galérii v Guggingu, ktorý som písal pre časopis Informácie ZPMP v SR, zameraný na aktivity ľudí s mentálnym postihnutím:

Pozri aj: https://ceruzouafarbou.blogspot.com/2018/01/hans-prinzhorn-vytvarna-tvorba-dusevne.html


Mišo