štvrtok 9. marca 2023

Aktuálizácia webovej stránky ARTE galéria pod kaplnkou /https://arte-galeria-pod-kaplnkou.webnode.sk/

 

Aktualizácia webovej stránky Arte galéria pod kaplnkou venovanej umeniu a menšinovým umeleckým žánrom.

Galéria prináša náhľady na výtvarné práce hendikepovaných ľudí s výtvarným nadaním. Zameraná je na unikátne umenie vychádzajúce spontánne z vnútra, z podstaty. Blízke sú nám pojmy arteterapia, art brut či outsider art. Arteterapia ako terapeutický koncept predpokladá, že umenie má nielen liečivý, ale aj preventívny potenciál, ktorý dáva človeku priestor vyjadrovať svoje hlboké existenciálne témy a túžby. Výtvarné umenie predstavuje hmatateľný, konkrétny čin, ktorý zhmotňuje autora ktorý zhmotňuje autora samého v situáciách, v ktorých slová nepostačujú.

Umenie hendikepovaných sa tu trochu prelína aj s mojou tvorbou.

Pozri: https://arte-galeria-pod-kaplnkou.webnode.sk/