pondelok 18. mája 2020

Paměť holubí - film. Klub Art 13 - spolu v umění


Nedávno mi prišiel mail od pána Kepkowa
"Vážený pane mišo.posílám pozdrav a tv.dokument děkuji miro van kepkow"

Info: Jde o aktivitu s využitím dokumentárního filmu, která pomáhá odtabuizovat téma lidí s psychickým a duševním handicapem, kteří žijí vedle nás. Diváci mají možnost si jasněji uvědomit, že o kvalitě člověka nesvědčí jen jeho inteligence a dosažené vzdělání, ale i schopnost soucítit, ochota pracovat a myslet na druhé. Vznikl kreativní dokument, který je zajímavým počinem s individuálním přístupem, který vznikl ve spolupráci Vladimíra Procházky (klient z cílové skupiny projektu centra) a Kateřiny Dubovcové (manažerky publicity projektu, fotografky a grafičky). Film sestává ze čtyř příběhů a autorem námětu je handicapovaný Vladimír, který oslovil Kateřinu s prosbou o pomoc s realizací tohoto dokumentu. Ve vzájemné spolupráci tak Vladimír a Kateřina vytvořili inspirativní dílo, které bude mít premiéru v rámci dernisáže výstavy " SPOLU V UMĚNÍ" na konci května. Příběh Vladimíra je velmi silný a poučný. Několik let se potýkal s náročným onemocněním, sociální fóbií a teprve za pomoci odborníků se jeho stav zlepšil. Tento jeho prožitek dal impuls vzniku tematicky vyhraněného dokumentu pohledem handicapovaného člověka a jeho denního života a Vladimír část tohoto dokumentu sám točil. Kateřina natáčela na druhou kamerou, dokument doplnila fotografiemi, které účelně doplňují obraz Vladimíra, a provedla střih všech záběrů. Celková stopáž dokumentu je 40 minut. Čas věnovaný tvorbě dokumentu lze považovat za přínosný osobní počin Vladimíra a Kateřiny, který, mimo jiné, dokládá důležitost navázání vztahu důvěry mezi klientem a lektorem. Film lze s úspěchem použít kdykoli, kdy budeme veřejnosti prezentovat možnosti a tvorbu osob s psychickým a duševním handicapem, ale i když narazíme na téma hodnoty, empatie, emoční inteligence, nebo mezilidské vztahy. Dokument je motivační nejen pro naše klienty s handicapem, ale i pro další. Těšíme se na ohlasy k tomuto filmu, což bude pro nás velkou radostí a podnětem k pokračování tvorby.

https://youtu.be/LA8gMAkvk7Y

Mišo