štvrtok 31. októbra 2019

Edgar Allan Poe - HAVRAN (2017)


Dostala sa mi nedávno do rúk pekná bibliofilská publikácia s básňou -  E. A. Poe - Havran, ktorá vyšla deväťjazyčne  - česky, slovensky (slovenský preklad Ľ. Feldek), francúzsky, rusky, poľsky, nemecky, maďarsky, taliansky a španielsky s peknými ilustráciami Petra Dunaja Spilyho. 

Vydal: Kunštát Pro Futuro o.p.s., ako príležitostný tisk pre výtvarnú dielňu ateliéru KreAt, 2017


 

Pozri aj: 

https://ceruzouafarbou.blogspot.com/2019/05/atelier-kreat.html

https://ceruzouafarbou.blogspot.com/2018/09/fotky-z-vystavy-peter-dunaj-spilyho-tam.html


Mišo