nedeľa 24. októbra 2010

texty a akordy

Ak mám čas, dlhú chvíľu alebo proste chuť, hrávam občas sebe či malému Matúšovi na gitare. Len tak, pre radosť. Môj repertoár je stručný, pár skladieb, aj to väčšina prebraných.

Pár viem z hlavy, ostatné hrám zo spevníka. Vyhotovil som si svoj spevník, z mojimi obľúbenými skladbami ku ktorým som spravil ilustrácie. Tu je pár vecí z neho:

sú tam občas chyby v texte či nepresnosti v akordoch, ale na tom až tak nezáleží, dá sa to zahrať.

Zdroj akordov a textov: supermusic.sk
ilustrácie: koláž z rôznych kresieb - ja....tu je niekoľko základných akordov (odniekiaľ z netu):
mišo

pondelok 18. októbra 2010

Arte/Biblio :: Obraz a písmo


Arteterapia má viacero definícií aj foriem. Arteterapia je pre mňa v podstate využite umenia v procese terapie.

V rámci svojej práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím sa venujem popri iných činnostiach aj tvorbe časopisu. Dnes prikladám pár ukážok z niekoľkých čísel, ktoré vyšli počas tohto a minulého roka:

Časopis klientov pracovno-socializačného centra v ktorom momentálne pracujem, má názov ...tri bodky a je primárne zameraný na rozvoj a podporu grafomotorických schopností klientov s mentálnym postihnutím, na rozvoj ich fantázie, stimulovanie pamäte a schopnosti vytvárania súvislostí.

Dosiaľ vyšli 4 čísla (celkovo ich nakoniec vyšlo šesť - pozn. Mišo) so, zhruba, štvrťročnou periodicitou. Na tvorbe časopisu sa podieľa väčšina klientov PSC centra.

Je vytváraný s arte-terapeutickým (biblioterapetickým) zámerom. Biblioterapeutickým v zmysle konkrétneho cieľa s ktorým sú jednotlivé príspevky tvorené. Klient na základe inštrukcie či voľnej témy alebo asociácie píše svoje zážitky, delí sa s nimi s ostatnými. Musí zapojiť fantáziu, aktivizovať pamäť a schopnosť opísať prežité.

Cieľom je teda zámerné a systematické pôsobenie na jednotlivcov (v našom prípade ľudí s mentálnym postihnutím)so zámerom zlepšenia či udržania ich intelektových schopností.
(Na fotke sú obálky všetkých šiestich čísel časopisu ...tri bodky)
(ukážky - fragmenty z kresieb dospelých ľudí s mentálnym postihnutím)

-------------------------------------------------------------------Periodical ...tri bodky (three points) is done by adult clients with mentally disabled status in Labour-socialisation centre Lepší svet. The primary aim is therapeuticaly coordinated their expressions and graphomotoric skills into maeningful acent. Periodical is making with accent of their creativity, perception of life in centre or common life activites. Meaning of periodical we try focusing to supporting of intellectual skills and selfesteem of participated clinets. Final product is distributed for to clients and their parents.


We can consider our acitivity as bibliothrepautic form of working with clients. Main aim is working together on periodical which is focusing to clients life and aspects of their reality in combination of creative and activate motions.Mišo

sobota 2. októbra 2010

strom

"Strom patrí medzi najmocnejšie symboly ľudstva. Zobrazuje život a zjednocuje tri prvky (nebeský, pozemský a vodný), je osou, okolo ktorej je usporiadaný celý svet. Staré národy verili, že strom je nabitý množstvom energie a zasvätený človek prostredníctvom neho môže získať prístup k iným formám života.

Vo viacerých kultúrach bol rituál zrodenia dieťaťa spojený so zasadením semiačka stromu a naši predkovia verili, že je spojený s jedincom, ktorému patrí."


kresby z cyklu: "Strom"mišo