piatok 5. septembra 2014

KREATÍVNE A UMELECKÉ AKTIVITY


Pred časom vyšiel v časopise INFORMÁCIE ZPMP (Informácie Združenia na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím) článok (nielen) o výtvarnej tvorbe klientov zariadenia kde pracujem vo výtvarnom ateliéri. Strany 11 - 18. Celý časopis v PDF-ku nájdeš nižšie v linku.

http://ulozto.sk/xUgr6QXT/informacie3-4-zip


Časopis ZPMP už 20 rokov prináša svojim čitateľom zaujímavosti zo sociálnej oblasti. Informuje o novinkách v legislatíve, predstavuje zariadenia sociálnych služieb, pozýva na zaujímavé podujatia, publikuje rozhovory s významnými osobnosťami. Časopis má celoslovenský záber, informácie prináša i zo zahraničia.


Mišo

piatok 4. júla 2014

Výstava "Geniálny Amedeo V." 2014


Po roku opäť pozývame na výstavu umeleckých prejavov ľudí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra. Tentokrát sa výstava koná v bratislavskej kaviarni Scherz na Palisádoch, je predajná a potrvá do konca leta.

http://www.citylife.sk/miesto/kafe-scherz-palisady


Výstava obrazov Geniálny Amedeo

Vystavené diela predstavujú výber z výtvarných prác klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, dospelých ľudí a detí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra. Obrazy vznikali na hodinách arteterapie v malom, útulnom ateliéri. Rozmery miestnosti však neurčovali veľkosť diel. Ak predsa, tak iba čo sa ich šírky a dĺžky týka. Nie však ich hĺbky.
Názov výstavy vzdáva hold geniálnemu umelcovi Amedeovi Modiglianimu, ktorý za svoj výnimočný talent platil rozháraným životom. Jeho tvorba bola plná emócií a tajomstiev a mala osobitý rukopis. Jeho diela počas jeho života málokto kúpil, snáď iba najbližší priatelia. Trpel mnohými zdravotnými problémami, ale nad to všetko z jeho diel vyčnieva genialita. Niekde tu sa dajú nájsť styčné body aj s našimi klientmi - umelcami. Časť vystavených obrazov je zameraná na svojrázne interpretácie známych diel veľkých maliarov, časť zase na voľnú tvorbu našich klientov.
Spracované výtvarné témy boli rôznorodé a klienti opäť prekvapili tvorivosťou. Výsledkom je kolekcia diel vytvorených počas celého roka. Papiere a plátna ožívali pomocou štetcov, pastelov či ceruziek a s našou pomocou odkrývali viac či menej skryté talenty našich umelcov. Náš prístup a interakcia s klientom spočíva v kreatívnej práci. Klienta berieme ako s partnera s ktorým komunikujeme na primeranej úrovni. Aj pri maľovaní. Primárnu hodnotu nekladieme len na výslednú kresbu či maľbu, ale zameriavame sa najmä na proces tvorby, na vytvorenie bezpečného prostredia v ktorom je radosť tvoriť. Rovnako sa snažíme aj o povzbudenie klientov k spontánnejším prejavom, k podpore rozvoja ich fantázie a posilňovania ich sebahodnoty.
Arteterapiu (liečbu výtvarným umením) vnímame najmä ako proces, teda niečo čo prebieha, čo sa vyvíja a niekam sa posúva. Posúva sa klient a spolu s ním aj my. Verím, že dopredu. Prostredníctvom výtvarných techník a individuálneho prístupu hľadáme možnosti navodenia pozitívnej zmeny, prípadne spomalenie regresu v psychickom vývoji klienta. Zreteľ kladieme na individuálne preferencie a potreby klienta a vytváranie priestoru ktorý podporuje jeho spontánnu výtvarnú expresiu.

(Sprievodný text ku výstave)

(Kaviareň Scherz)
(Pri tvorbe v ateliéri)Mišo

nedeľa 27. apríla 2014

Kresby...


Po dlhšom čase vystavujem niekoľko kresieb ľudí s mentálnym postihnutím.A po roku opäť chystáme výstavu umeleckých prejavov ľudí s mentálnym postihnutím, tentokrát by sa mala uskutočniť v kaviarni v centre Bratislavy.


mišo