sobota 17. februára 2018

Článok z novínV blízkom čase, asi v horizonte nasledujúcich troch-štyroch mesiacov, chystáme viacero akcií na tému arteterapia - či už výstavy, alebo semináre. Nie je to, samozrejme, vyvrcholenie práce nárazovej, ale systematickej. Niečo o nej si môžete prečítať v článku z Dúbravských novín:


Celý text tu:
https://www.dubravka.sk/files/documents/organizacie/dubravske_noviny/2018/02-2018.pdf (článok začína od str. 24).

Krátky pohľad na našu terapeutickú prácu. 
Kľúčové slová: arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia.


Podobný článok vyšiel už pred pár rokmi v časopise Informácie ZPMP:
http://www.zpmpvsr.sk/casopis/informacie/2013/3-4.pdf (na stranách 11 - 18).


Mišo