sobota 13. februára 2016

FRONTON - Knižná a vizuálna kultúra) antikvariát) ilustrácia)


Knižná a vizuálna kultúra) antikvariát) ilustrácia) ktorú na FB tvorí môj brácho.

Frontón: štít na priečelí budovy, alebo menší štít nad portálom, dvermi, oknom. Z antických vzorov vychádza trojuholníkový frontón, v baroku segmentový alebo iných tvarov. Frontón môže byť úplný, prelomený, prerušený, roztrhnutý...


...viac tu: https://www.facebook.com/Fronton-1394174154242600/info/?tab=page_info


Mišo